خداوند متعال را شاکریم که به ما توفیق خدمتگزاری به مردم شریف زنجان را فراهم نمود تا با ایجاد این مجموعه چند منظوره بتوانیم گامی در جهت تسهیل تامین نیازهای ضروری و مصرفی همشهریان محترم برداریم.
بنده معتقدم هر هدف و نیتی که خالصانه و برای خدمت به مردم باشد قطعاً به سرمنزل مقصود خواهد رسید و این یک مولفه مهم و تاثیرگذار در امر سرمایه گذاری می باشد.
این استان بالاخص شهرستان زنجان با وجود پتانسیل های فراوان امکان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف را دارا بوده و تنها نیازمند رفع موانع و همراهی مسئولین عالی رتبه  درحمایت از سرمایه گذار بوده که حقیقتاً شاهد تحقق این امر بوده و استان را در آینده ای نزدیک به چند استان برتر کشور از تمام جهت ها تبدیل خواهد نمود.
در انتها امیدواریم با احداث این مجتمع و پروژه های در دست اجرای بعدی بتوانیم گامی کوچک در جهت پیشرفت و اعتلای استان و شهر زنجان برداشته باشیم.
نمايش : 7651 تاریخ انتشار : 1391/08/22 امتیاز :
4/0
5 رای

Powered by CMSIRAN © 2024 - 2025